Thứ Năm, ngày 17 tháng 1 năm 2013

ClubGuitar GK "Tìm Lại"ClubGutar GK "Tìm Lại"

 

Blog by Trần Hữu Sang & Đức Trọng

 

 

 ClubGuitar GK "Tìm Lại" Luôn chào đón những bạn muốn & thích & biết chơi GuiTar  ^^


Chủ Nhật hàng tuần Clubguitar sẽ đi du ca !  Ai muốn thỳ PM : 01633760299

Blog by Trần Hữu Sang & Đức Trọng ...